Представљамо вам: Образовни профил Машински техничар моторних возила

Образовни профил машински техничар моторних возила омогућује ученицима да уђу у свет мотора и аутомобила. Задаци машинског техничара моторних возила су да обавља текуће одржавање и поправку возила, утврђује квар провером и прегледом целог возила, проверава функционисање поправљеног дела и целовите машине. Ове године на овом четворогодишњем образовном профилу уписујемо једно одељење које броји до 30 ученика.

Током четворогодишњег школовања на овом образовном профилу ученици се оспособљавају да врше сервис, одржавање моторних возила, одређивање и отклањање неисправности на возилима као и растављање и састављањеделова и склопова приликом одржавања возила.

На часовима стручних предмета и практичне наставе, који се одвијају у добро опремљеном кабинету и школској радионици, ученици стичу теоријска и практична знања о раду и поправци мотора и моторних возила. Осим тога, ученици овог образовног профила похађају праксу и у приватним радионицама са којима наша школа срађује у циљу пружања најбоље могуће практичне обуке својим ученицима.

Како је посао машинског техничара моторних возила најчешће везан за аутомобиле, Средња школа у Житорађи ученицима овог образовног профила нуди теоријску и практичну обуку вожње, након које сви ученици бесплатно добијају возачку дозволу Б категорије.

Након завршетка школовања на овом образовном профилу  наши матуранти су у могућности да потраже запослење у неком од постојећих сервиса, у предузећу на одржавању возила или да покрену сопствени посао у виду отварања приватног сервиса за поправку моторних возила.

Уколико се одлуче за даље школовање, наши матуранти имају одличан пролаз на машинском факултету, али и многим другим факултетима који нуде образовање из сродних подручја рада.