Колектив

Управа школе

1
Милица Андрејев
в.д. директор школе
2
Драгослав Петровић / Јасмина Недељковић
Секретар школе
3
Ивана Матић
Школски педагог
4
Милан Филиповић / Душица Милошевић
Шеф рачуноводства
5
Тања Станковић
Помоћни наставник
6
Aлександра Поповић
Школски психолог

Наставно особље

1
Тодоровић Зрела
Српски језик и књижевност
2
Богићевић Виолета
Српски језик и књижевност
3
Јанковић – Филиповић Јелена
Српски језик и књижевност
4
Спасојевић Милена
Руски Језик
5
Павић Јованка
Руски језик и филозофија
6
Ђуришић Ана
Енглески језик
7
Милошевић Јелена
Енглески језик
8
Мутавџић-Прокић Сузана
Енглески језик
9
Трифуновић Златко
Историја
10
Стојановић Јовица
Физичко васпитање
11
Крстић Душан
Физичко васпитање
12
Веселиновић Марина
Математика
13
Спасић Ивана
Математика
14
Лазаревић Пауновић Милица
Математика
15
Николић Наташа
Физика
16
Митровић Зоран
Основи електротехнике
17
Стевић Бобан
Биологија
18
Ђорђевић Светлана
Хемија
19
Ивановић Александра
Социологија, Грађанско васпитање
20
Илић Јана
Ликовна култура
21
Ранђеловић Даница
Музичка уметност
22
Станковић Небојша
Географија
23
Ђуришић Зоран
Информатика и рачунарство
24
Јекић Обрад
Машинска група предмета
25
Ћирић Топлица
Машинска група предмета
26
Стевановић Драган
Практична настава
27
Милетић Милан
Физичка култура
28
Стојковић Драгослав
Пољопривредна група предмета
29
Станисављевић Јовица
Пољопривредна група предмета
30
Радуловић Иван
Пољопривредна група предмета
31
Ђорђевић Лидија
Пољопривредна група предмета
32
Нешовић Мирјана
Економска група предмета
33
Филиповић Милан
Економска група предмета
34
Петровић Јелена
Економска група предмета
35
Симић Данијела
Економска група предмета
36
Савић Биљана
Право
37
Милица Здравковић
Економска група предмета
38
Митровић Тамара
Економска група предмета
39
Савић Биљана
Грађанско васпитање
40
Стаменковић Срђан
Пословна информатика
41
Антанасковић Горан
Веронаука

Помоћно особље

1
Милица Станковић
Помоћни радник
2
Зоран Станковић
Помоћни радник
3
Сузана Вукић
Помоћни радник
4
Зоран Ђорђевић
Домар
4
Златко Стојановић
Ложач