Колектив

Милица Андрејев stanisavljevic.milica@yahoo.com Директор
Милица Анђелковић milmilenkov92@gmail.com Наставник Географије
Горан Антанасковић verouciteljgoran@gmail.com Наставник Верске наставе
Јована Атанасковић Секретар
Виолета Богићевић Наставник Српског језика и књижевности
Милена Вељковић veljkovicmilena002@gmail.com Наставник Машинске групе предмета
Марина Веселиновић marina.veselinovic1970@yahoo.com Наставник Математике
Марија Вукић Илић marija012692@gmail.com  

Наставник Економске групе предмета

Бобана Ђорђевић bobana89@yahoo.com  

Наставник економске групе предмета

 

Ивана Ђорђевић 77ivana.djordjevic@gmail.com Наставник Пољопривредне групе предмета
Лидија Ђорђевић lidijadjordjevic43@gmail.com Наставник Пољопривредне групе предмета
Светлана Ђорђевић svetlanadjordjevic481@gmail.com Наставник Хемије
Наташа Ђукић natasa.djukic69@gmail.com Наставник Машинске групе предмета
Александра Ивановић aleksandra.ivanovic@9maj.edu.rs Наставник Социологије
Анђела Ицић Крстић ana.gutjar@gmail.com Наставник Српског језика и књижевности
Jелена Јанковић Филиповић jelena.nis.83@gmail.com Наставник Српског језика и књижевности
Владимир Јовановић vlajze@yahoo.com Наставник Историје
Марија Јовановић Стојановић mara.jovanovic993@gmail.com Шеф рачуноводства
Ана Ковачевић Наставник Енглеског језика
Миљана Костић mimanis980@gmail.com Наставник физичког васпитања
Душан Крстић duledif@gmail.com Наставник Физичког васпитања
Милица Лазаревић-Пауновић milica.l@karadjordje1836.edu.rs Наставник Математике
Александар Лазић 18670alla@gmail.com Наставник Машинске групе предмета
Ивана Матић pedagogivana@yahoo.com Педагог
Стефан Миловановић stefan.violina996@gmail.com Наставник Музичке културе
Јелена Милошевић loptic1971@gmail.com Наставник Енглеског језика
Љиљана Митић Наставник Пољопривредне групе предмета
Сузана Мутавџић – Прокић suzanamutavdzic9@gmail.com Наставник Енглеског језика
Милош Нешковић Наставник Енглеског језика
Мирјана Нешовић mira.jekic@yahoo.com  

Наставник Економске групе предмета

Јелена Петровић jelena.petrovic2906@gmail.com  

Наставник Економске групе предмета

Школски кординатор

Соња Плавшић sonjaplavsic@yahoo.com Наставник Математике
Марко Ранђеловић Наставник Руског језика
Марко Ристић marko.ristic770@gmail.com Наставник Машинске групе предмета

Школски кординатор

Сандра Ристић stojkovicsandra416@gmail.com Психолог
Биљана M. Савић  

Наставник Економске групе предмета

Биљана Савић Х biljanapk69@gmail.com Наставник Грађанског
Данијела Симић vujicdan@gmal.com  

Наставник Економске групе предмета

Милица Славковић mimche91.mz@gmail.com  

Наставник Економске групе предмета

Весна Спасић инструктор вожње
Ивана Спасић Богдановић Наставник Информатике
Милена Спасојевић milenagudzicspasojevic@gmail.com Наставник Руског језика
Јовица Станисављевић jocastan67@gmail.com Наставник Пољопривредне групе предмета
Небојша Станковић Наставник Географије
Александра Стевановић  

Наставник Економске групе предмета

Бобан Стевић Наставник Биологије
Градимир Стојановић gradimirpp@gmail.com Наставник Физике и Електротехнике
Славица Стојановић Наставник Пољопривредне групе предмета
Зрела Тодоровић zrela.todorovic@gmail.com Наставник Српског језика
Александра Филиповић Наставник Ликовне културе
Милан Филиповић milanfilipovic@mts.rs Наставник Економске групе предмета