Пољопривреда, производња и прерада хране

Пољопривредни техничар је један од савременијих смерова за који су
заинтересована деца у нашој школи.

План наставе и учења је од од ове године реформисан и ученици могу на занимљив
начинб да савладају градиво.

У другој години обављају обуку вожње трактора (Ф категорија) у оквиру редовне наставе из пољопривредне технике. Након завршене обуке могу полагати возачки испит пред предметним професорима у школи.

Од другог до четвртог разреда слушају се стручни предмети: воћарство, виноградарство, ратарство, повртарство, сточарство и пчеларство, чиме се заокружују теоретска и практична знања из области у истој школској години.

Од ове године вежбе и практичну наставу из наведених предмета ученици ће по новим стандардима у школској лабораторији намењеној за пољопривреду стећи сво потребно знање.

У школској лабораторији ће се испитивати pH вредност земљишта, стерилно гајење разних повртарских култура.

Ученици на вежбама и практичној настави обилазе ДОО Лабагро, фарму ,,Лазар,,

Блаце, пољопривредно газдинство ,,Димитријевић,, и др.

Излети који се организују: посета школи у Жупском Александровцу и манифестацији
,,Жупска берба,, , Пољопривредни сајам у Новом Саду и излете које организује школа
(Обилазак школе у Свилајнцу).