Пољопривреда, производња и прерада хране

Образовни профил: Пољопривредни техничар

Представља  смер са најдужом традицијом у образовној понуди школе. Пружа образовање у пољопривредној струци, које се стиче проучавањем стручних предмета кроз све четири године школовања. Уписујемо једно одељење које броји 30 ученика.

У току четворогодишњег школовања на смеру пољопривредни техничар, поред општеобразовних предмета изучавају се и стручни предмети, као што су: Агрохемија, Педологија, Заштита биља, Воћарство, Сточарство, Ратарство, Повртарство, Пољопривредна техника…Стечена знања из стручних предмета, ученици примењују на практичној настави која се одвија на школској економији или у предузећима са којима школа има уговор о пословно – техничкој сарадњи. Стечену стручност и вештину ученици могу да примењују на својим приватним газдинствима.

Током школовања у Средњој школи у Житорађи, стичу се стручности и знања са акцентом на разумевање  процеса производње биљних и сточарских производа. Знања и стручност такве врсте ученици могу применити у догледној будућности у неком од пољопривредних комбината.

Пољопривредни техничари организују, надгледају и усклађују биљну и сточарску производњу на пољопривредним имањима. Производе житарице, поврће, индустријско и крмно биље, раде у воћњацима и у виноградима. У склопу сточарства они узгајају крупну и ситну стоку и живину.

Послови у ратарству и  виноградарству обухватају припрему тла, ђубрење, сетву, односно садњу, заштиту биља, жетву, складиштење и припрему производа за даљу прераду. Задужени су у разним пословима који се тичу  узгоја поврћа, житарица и воћа.

У школи се тежи ка очувању земљишта и правилном коришћењу храњивих материја, јер се нестручном и неправилном употребом вештачких ђубрива и других материја, може се утицати на загађивање земљишта.Такође школа и ученици утичу на повећавање еколошке свести и свести о значају производње здраве хране и очувања животне средине и земљишта.

Након завршетка овог образовног профила, ученици могу као пољопривредни техничари да се запосле у пољопривредним апотекама, расадницима, као и у свим организацијама које се баве производњом и продајом пољопривредних производа.

После завршене средње школе постоји велики избор смерова на пољопривредном факултету, на коме се стечено знање из средње школе може проширити. Поред поменутог факултета, такође се могу уписати и факултети из других области.