Машинство и обрада метала

Образовни профил: Aутомеханичар (III степен)

Сматра се да је једно од најперспективнијих занимања трећег степена управо занимање аутомеханичар, будући да су особе које поседују диплому да су квалификоване за обављање овог посла задужене примарно да обављају све поправке у оквиру моторних возила, а првенствено да врше поправке на њиховом мотору. А будући да готово да не постоји особа која не поседује аутомобил, самим тим је и потреба за квалификованим аутомеханичарима велика.
Задужења која има свако запослен на овој радној позицији укључују и монтажу, односно демонтажу мотора, али и свих осталих механизама у оквиру конкретног возила. Основ наставног плана је усмерен на оспособљавање ученика да овладају свим детаљима који се односе на техничко одржавање различитих возила, тако да ће они, поред осталог научити и како се врши поправка свих појединачних делова, односно како се проверава исправност конкретних делова и на који начин може да се утврди квар, а како би се приступило његовој поправци.
Подразумева се да неко је квалификован за занимање аутомеханичар зна и на који начин се врши провера извршене поправке. Сем поправком мотора, аутомеханичари се баве и одржавањем, као и поправком карбуратора, али и спојница и мењача. Исто тако могу да поправљају и кочиони систем на аутомобилу, а затим и точкове, као и пнеуматике и све остале механичке делове возила.
Схаре+1ТњеетСхаре

Морамо да нагласимо и то да свако ко стекне диплому за занимање аутомеханичар има могућност не само да се запосли у различитим компанијама, већ и да изврши специјализацију, а како би стекао релевантне доказе да је способан да овај посао обавља потпуно самостално, тако да има могућност и да отвори самосталну аутомеханичарску радњу и тиме повећа своје шансе за зараду.
Што се тиче наставног плана и програма, као што смо рекли он предвиђа три године школовања, а за све те три године ученици имају обавезу да похађају и практичан део, чије трајање је прецизно одређено наставним планом. Они изучавају и опште, као и стручне предмете, стим да је на почетку школовања много већи акценат стављен на стицање општег образовања.
Сем 4 општа предмета који се изучавају током све три године (српски језик и књижевност, страни језик, математика и физичко васпитање), заступљени су и историја и географија, као и рачунарство и информатика, односно екологија и заштита животне средине. Током друге године школовања, од општих предмета су заступљени само четири уобичајена, као и музичка уметност и ликовна култура, а у трећем разреду осим четири поменута заступљен је још само предмет устав и права грађана, од општих.
Када су у питању стручни предмети, током прве године школовања ђаци изучавају хемију и машинске материјале, као и механику, односно техничку физику. А током другог разреда, од стручних предмета су присутни машински елементи, технологија обраде, основе електротехнике и технологија образовног профила. Иначе, предмети машински елементи и технологија образовног профила се изучавају и током трећег разреда, а уз то је додат и стручни предмет организација рада.
Сваки ученик има могућност да одабере који од понуђених обавезних изборних предмета жели да савлада, тако да на почетку сваке школске године он бира измеђју грађанског васпитања и верске наставе.