Mашински техничар моторних возила

Четврти степен стручне спреме
СТРУЧЊАК ЗА АУТОМОБИЛСКУ ИНДУСТРИЈУ

За све оне ђаке који су на првом месту љубитељи аутомобила и које првенствено занима како мотори и моторна возила уопште функционишу, те им је жеља да њихов животни позив буве везан за ову област, најбољи је предлог да по завршетку основне школе упишу средњу школу, у којој могу да се школују и стекну звање машински техничар моторних возила

Образовни профил на којем ученици стичу теоријска и практична знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, начину функционисања, правилној експлоатацији и одржавању, као и о основним елементима амортизације.

На практичној настави у Школи ученици упознају основне елементе мотора и моторних возила, а у сервисима раде на оправци и дијагностици различитих типова и модела путничких аутомобила, као и теретних возила.

У току школовања ученицима се омогућава бесплатна обука за возача Б категорије.

После завршеног школовања матурантима се пружа могућност запошљавања у:
Аутоиндустрији

 • Ауто-сервисима
 • Сервисима за технички преглед
 • Приватним предузећима
 • МУП-у
 • Војсци
 • као и за приватну иницијативу – вођење сопственог предузећа, односно сервиса

Након школовања ученицима се отвара могућност даљег школовања на факултетима или на високим школама:

 • Машински факултет или висока школа
 • Електротехнички факултет или висока школа
 • Саобраћајни факултет или висока школа
 • Полицијска или војна академија
 • Економске и пословне високе школе
 • И низ другиг типова факултета

или на вишим школама:

 • машинска
 • техничко – информатичка
 • електротехничка
 • саобраћајна
 • унутрашњих послова
 • економска
 • пословна

ТОКОМ ЧЕТВОРОГОДИШЊЕГ ШКОЛОВАЊА
УЧЕНИЦИ СЕ ОСПОСОБЉАВАЈУ ЗА:

 • Дијагностику исправности аутомобила и моторних возила
 • Оперативно вођење поправке и сервисирања возила у сервису
 • Оперативно вођење техничког прегледа
 • Праћење и експлоатацију – техничких карактеристика возила.

Фонд часова на недељном нивоу

Предмет I II III IV
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Математика 4 4 3 3
Рачунарство и информатика 2      
Устав и права грађана       1
Историја 2 2    
Географија 2      
Музичка уметност 1      
Ликовнa култура   1    
Физичко васпитање 2 2 2 2
Социологија     2  
Филозофија       2
Физика 2 2    
Електротехника и електроника   2    
Биологија   2    
Хемија 2      
Машински материјали 2      
Механика 2 2    
Технологија обраде     2  
Машински елементи   2 2  
Организација рада       2
Хидраулика и пнеуматика     2  
Мотори и моторна возила   2 3 3
Техничко цртање са нацртном геометријом 3      
Термодинамика     2  
Екслоатација и одржавање моторних возила     2 3
Мерење и контролисање       2
Елементи аутоматизације моторних возила       2
Практична настава 3 6 7 7
УКУПНО 32 32 32 32