Контакт

Опште информације

Средња школа Житорађа

Адреса: Светосавска 23, 18412 Житорађа

E-mail: srednjazitoradja@gmail.com

ПИБ: 100368646

Матични број: 07314124

Текући рачуни

840 – 924660 – 57 ( буџетски рачун )

840 – 924666 – 39 ( рачун сопствених прихода )