Предавање за ученике на тему поступања у ванредним ситуацијама

У среду 27.04.2016. одржано је предавање представника МУП-а Прокупље, Сектора за ванредне ситуације посвећено безбедности деце у случају пожара. На овом предавању ученици су имали прилике да се упознају са правилним начином поступања у случају природних и других несрећа, имајући у виду да је недостатак систематског образовања један од највећих изазова са којим се срећу припадници Сектора за ванредне ситуације.
2011-06-20 poster pozar, deca