Семинар „Методе наставе и учења“

          У петак, 16.06.2017. године, у Средњој школи, реализован је семинар „Методе наставе и учења“, бр 411 из Каталога акредитованих семинара за 2016/17. годину. Стручни предавач  Марина Петровић говорилa je о нaставним системима, наставним средствима и кроз низ занимљивих и примењивих активности (радионице, вежбе) предочила на који начин би настава могла бити атрактивнија за ученике. Циљ овог семинара јесте јачање стручних компетенција наставника у подучавању и повећање квалитета наставе кроз рад са различитим методама наставе и наставним системима.
IMG_20161001_081030 (1)
          У пријатној атмосфери наше школске учионице, група од преко 20 наставника, имала је прилике да понови и систематизује стара знања из области метода, облика и наставних средстава који се користе у настави, да активно учествује у реализацији примера часа осмишљеног за активизацију учесника и да дискутује његову методичко-дидактичку позадину, затим да сазна предлоге за разноврсне, мотивационе  активности које се могу применити на часовима обраде, понављања, утврђивања, систематизације и сл.
Žitorađa, srednja škola, 16-6-2017 (2)
Едукација је намењена наставницима основних и средњих школи и обухватила је низ тема везаних за активно учење и наставне методе којима би се ученици мотивисали да уче и напредују.
Žitorađa, srednja škola, 16-6-2017 (3)
          Уследила је дискусија о педагошкој клими, комуникацијским вештинама и разматрање и анализа различитих педагошких ситуација важних за практичан рад. Група је била веома заинтересована за рад и дискусију, a најзанимљивији део семинара био је „ланац знања“.
Žitorađa, srednja škola, 16-6-2017 (8)
Учаесници семинара имали су прилике да чују корисне савете о томе како да мотивишу ученике (али и себе) у процесу учења, како да остваре најуспешнију комуникацију са одељењем, које су најбоље наставне методе и средства за креативну и интересантну наставу, како остварити позитивну педагошку климу. Семинар је акредитован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања и трајао је 8 часова стручног усавршавања.
Žitorađa, srednja škola, 16-6-2017 (13)
          Захваљујемо се Марини Петровић из Агенције за образовање „Марина и Јован“ из Београда, на пријатној атмосфери током рада, стручности и професионалности, као и отворености за сва питања.
проф. Милица Здравковић