Семинар „Активно – оријентисана настава – методе“

У нашој школи је 3. и 4. марта одржан семинар:

„Активно – оријентисана настава – методе“

Циљ семинара јесте овладавање методама активно-оријентисане наставе уз развијање компетенција за њихову примену и за унапређење наставног процеса.

IMG-3487

Наставници наше школе су се кроз овај семинар  упознали кроз дводневни интезивни тренинг са различитим методама, техникама и облицима рада и доступним наставним средствима, којима се подстиче креативност и иницијатива ученика. Кроз радионице су развијали значај кооперативног рада, где се указује на то да се неки комплекснији задаци могу решити само тимским радом кроз тесну сарадњу чланова тима и пажљиву организацију послова у тиму. Упознали су се са студијом на случају, учењем по станицама, пројектом као наставном методом, игром улога, експертском слагалицом и другим методама рада АОН које су спроводили у микротичингу са читавом групом, јер учесници најбоље овладавају методом, ако кроз њу сами прођу примењујући је на садржајима свог предмета.

IMG-3491

Све теме су обрађене интерактивно, наставници су се укључивали и активно учествовали, давајући примере из праксе и осмишљавајући нове активности.

IMG-3489

Семинар је акредитован са 16 сати стручног усавршавања и унапређује К2 компетенције. Објављен је у Каталогу програма сталног стручног усавршавања за школску 2017./2018. годину под редним бројем 353.

IMG-3490

Захваљујемо се предавачима Саши Манићу и Дејану Пејчићу, до скорог виђења и будућег усавршавања.