Представљамо вам: Образовни профил Пољопривредни техничар

Пољопривредни техничар је образовни профил са најдужом традицијом у образовној понуди Средње школе у Житорађи. Пружа образовање у пољопривредној струци, које се стиче кроз проучавање стручних предмета током све четири године школовања. Ове године уписујемо једно одељење које броји до 30 ученика.

У току школовања на образовном профилу пољопривредни техничар, поред општеобразовних предмета, изучавају се и стручни предмети као што су педологија и агрохемија, заштита биља, воћарство, сточарство, ратарство, повртарство, пољопривредна техника, органска производња и многи други.

Стечена знања из стручних предмета ученици примењују на практичној настави која се одвија на школској економији. Средња школа у Житорађи располаже са 70 хектара обрадивог земљишта, два трактора, пластеником и још пуно савремене пољопривредне опреме и механизације.

У складу са свом расположивом механизацијом и условима које наша школа поседује, омогућавамо својим ученицима овог образовног профила и теоријску и практичну обуку вожње трактора, након које добијају дозволу за руковање трактором и бројне могућности које им оно омогућава у будућем раду.

Током школовања у Средњој школи у Житорађи, стичу се вештине и знања са акцентом на разумевање процеса производње биљних и сточарских производа. Знања и стручност такве врсте ученици могу применити у догледној будућности на много различитх места и начина.

Након завршене Средње школе, наши матуранти могу радити као пољопривредни техничари у пољопривредним апотекама, расадницима, или покренути сопствено пољопривредно газдинство. Такође, на распогању вам је и велики избор смерова на пољопривредном факултету где сва стечена знања можете додатно проширити, а увек имате могућност да упишете и бројне друге факултете уколико желите да стекнете знања из више различитих области.