Представљамо вам: Образовни профил Финансијски администратор

Образовни профил финансијски администратор развијен је по угледу на стручне профиле западно – европских земаља. Школовање траје четири године, и ове године Средња школа у Житорађи уписује једно одељење које броји до 30 ученика.

Уписивањем овог образовног профила ученици стичу знања и вештине у свим сегментима финансијско – рачуноводствених послова као што су обављање платног промета, спровођење свих облика књиговодствених евиденција, праћења и контроле пословања предузећа, утврђивање резултата, састављања извештаја, израде различитих врста обрачуна и калкулација, израде пословних писама, обављања пословне комуникације са купцима и добављачима.

Осим знања и вештина у финансијско – рачуноводственим пословима ученици који похађају овај образовни профил у нашој школи стичу  неопходна економска и правна знања и знања о администрацији и менаџменту предузећа.

Настава се обавља у савремено опремљеном кабинету за финансијско – рачуноводствену обуку где се симулирају послови из области рачуноводства и финансија организовани кроз службе које постоје у оквиру неког од предузећа.

Кроз реализацију блок наставе наши ученици добијају могућност да теоријска знања која су стекли повежу са практичним радом. Циљ овог облика наставе јесте провера стечених знања и практично савладавање финансијско – рачуноводствених послова.

По завршетку школовања на овом образовном профилу у Средњој школи у Житорађи наши матуранти ће бити оспособљени да, на радним местима финансијских администратора поштују и примењују правне прописе и стандарде у својој области, обављају различите административне послове, познају и примењују мере фискализације, да самостално обављају послове патног промета.

Такође, уколико се наши матуранти одлуче за даље школовањ имаће одличан пролаз на вишим школама и економском факултету, али и многим другим факлутетима који нуде образовање из области природних и друштвених наука.