Почела испорука опреме школи у оквиру пројекта Европске уније

Први део опреме, дониране из Пројекта „Подршка ЕУ средњем стручном образовању у Србији“, испоручен је школи у току јануара и фебруара. Након анализе потреба за опремом у средњим стручним школама, које имају образовне профиле у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране, наша школа добила је вредну опрему, према својим потребама, из средстава ИПА фондова.

Између осталог школа је добила нову пољопривредну опрему коју чине машине: трактор, садилица за лук и кромпир, рото балер, хидраулични подизач, сецкалица-таруп, рото фреза.

Лабораторијска опрема треба да буде испоручена наредних дана и користиће се у кабинетима за стручне предмете пољопривредног смера чине је лабораторијско посуђе, анализатор влаге, дестилатор, аутоклав, Гербер центрифуга, сушница, микробиолошки термостат, магнетна мешалица, пећ за жарење, бројач колонија, полариметар, колориметар, бинокуларни микроскопи и друго. На овај начин биће комплетирана лабораторија која је школи испоручена 2006. године у склопу донације.

Оваква опрема треба да служи за успешну имплементацију наставних планова и програма за актуелне образовне профиле у школи и омогућиће повећање обрадивих површина и приноса на њима.

farmtrac_50