Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада Средње школе у Житорађи

Спољашње вредновање је обављено дана 12.05.2016. године од стране просветних саветника Школске управе у Нишу. У прилогу је Извештај о извршеном спољашњем вредновању који ће нам у наредном периоду представљати основу да унапређујемо наш рад, у корист и на задовољство деце коју образујемо и васпитавамо.

Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада Средње школе у Житорађи 12 05 2016