На Видовдан, 28. јуна 2017., у среду, одржаће се додела сведочанстава за ученике који су завршили I, II, и III годину. Додела сведочанстава ће се одржати у школи са почетком од 10:00 часова. Школа додељује књиге за одличан успех ученицима, као и ученицима који су се ангажовали у ваннаставним активностима. 

23. јун 2017.