Угледни час – Правила понашања ученика у школи

У среду, 20.12.2017. године у нашој школи, у одељењу III-1, одржан је угледни час у организацији проф. Биљане Савић и вероучитеља Горана Антанасковића. Час је замишљен као корелација два предмета, Грађанског васпитања и Верске наставе – Православног катихизиса. Наставна тема часа је:

„Правила понашања ученика у школи“

као део ширег пројекта који је започет Упитником који су попуњавали ученици наше школе  са темом: „Како ја видим друге у свом окружењу, школи и какви су моји ставови“, где су обрађене теме као што су понашање у школи, на часовима, правила облачења у школи, о односима на релацији ученици-професори, ученици –ученици, однос према опијатима и превенција итд. И све то у циљу побољшања радне атмосфере у школи као и суживота свих актера који учествују у раду једне установе као што је школа.

IMG-1505

Час је испланиран као интерактивна радионица са презентацијом. Презентацијом је приказана анализа „Упитника“ по сегментима који су показали стање у школи, а ученици су на основу тога имали задатак да дају своје виђење и предлоге за решавање педагошких ситуација из свакодневног живота и рада у школи.

Решења из анализе упитника су показала неколико ствари. Ученици имају поверење у своје наставнике, имају релативно добру међусобну сарадњу, робују неким стереотипима, али су свесни да о проблемима и њиховим решењима треба учити више. Ми смо овим часом хтели да покажемо управо то, да користећи постулате друштвених односа, права, правила понашања, међуљудских односа у друштву, уважавања и поштовања друштвеног реда, урадимо и покажемо корелацију између тзв. забрана, кодекса, препорука итд. које се примењују да би друштво функционисало, и најстаријег штива о људском друштву Библије, и њених рефлексија на друштво у целини. У томе смо нашли заједнички именитељ између часова Грађанског васпитања и Верске наставе, односно, да су нам циљеви и исходи које очекујемо врло слични, а понекад исти, да свима буде боље и лепше у друштву у коме се налазимо.

Главни део часа је био предвиђен да ученици презентују „Забране и правила из Кодекса о понашању у школи“  и стихове из Библије уз помоћ паноа и наставног материјала.

IMG-1557

На хамеру је нацртана једносмерна улица. На почетку улице имамо нацртана три аутобуса (три профила ) са ученицима. На сваком знаку  је исписано једно правило. Сваки ученик посебно одабира  један знак (правило) и поставља га поред пута (улице) и даје објашњење зашто тако мисли.

IMG-1554

Друга група ученика одабира стих из библије и ставља га упоредо са правилима, забранама итд. Правила и забране су исписане на саобраћајним знаковима „забране“, а стихови из библије су исписани знаковима „обавештења“.

IMG-1570

Завршни део часа

Након формирања „улице са знаковима“ на крају улице уследила је порука   у виду једне изреке која би говори о обрађеној теми.

IMG-1586

По окончању ученичких активности попуњавања  знаковима, ученици  су предложили мото који би био препорука за побољшање суживота у школи у виду стиха из Библије и одредбе из Кодекса понашања у школи.  На крају часа као завршни део и порука коју шаљемо са угледног часа је прочитана пригодна песмица о лепом понашању.

Постоје четири чаробне речи

Којима се ружно понашање лечи

За њих зна свако ко другарство воли

ХВАЛА

МОЛИМ

ИЗВИНИ

ИЗВОЛИ

Помоћу тих кратких чаробних речи

Свака се свађа и свака туга лечи…

И код куће и у школи

 ХВАЛА

МОЛИМ

ИЗВИНИ

ИЗВОЛИ

Угледном часу је присуствовала директор, г-ђа Андрејев М., педагог школе Матић И. и неколико колега као и разредни старешина одељења III-1 смера: Пољопривредни техничар.

С поштовањем,

Горан Антанасковић

Биљана Савић