Учење на занимљив начин!

За наставни предмет сточарство школа поседује бројне макете и моделе где ученици смера пољопривредни техничар на занимљив и креативан начин уче. Све системе органа, њихову грађу и функцију са својим наставницима обрађују и стичу компетенције за целоживотно учење.