Најчешћа питања

  • 1. На који начин се израђује Индивидуални образовни план?

  • 2. Како се класификује насиље и који су поступци решавања проблема?